vanaf augustus 2021

SOCRATISCHE GESPREKKEN IN HET ZEEUWS MUSEUM

Het Zeeuws Museum start in september 2021 met een vierjarig programma rond het thema eenzaamheid. Het museum neemt een maatschappelijk vraagstuk als uitgangspunt en zet het museum in voor de aanpak daarvan.
Ik ben gevraagd voor het ontwikkelen en uitvoeren van een serie socratische gesprekken met bezoekers in het museum over het thema eenzaamheid naar aanleiding van een kunstwerk uit de tentoonstelling.
Daarbij hecht het museum waarde aan het ontwikkelen van een open en kwetsbare houding, te beginnen bij het museum zelf.  Daarom nemen medewerkers en vrijwilligers deel aan de gesprekken en geef ik ook een training in het begeleiden van socratische gesprekken in het museum.

> zeeuwsmuseum.nl

maart - juni 2021

QUICKSCAN MUSEALE OPSTELLINGEN VOOR KINDEREN

Het Tropenmuseum in Amsterdam (onderdeel van het Nationaal Museum voor Wereldculturen) had al in 1975 als eerste museum in Nederland een speciaal deel voor kinderen: het Tropenmuseum Junior. Sindsdien heeft het aanbod voor kinderen zich in de museumwereld in Nederland, en daarbuiten, enorm ontwikkeld.

In opdracht van het Tropenmuseum heb ik samen met Anna Elffers een quickscan gemaakt van de kennis die er in de Nederlandse museumsector anno 2021 is opgedaan over museale opstellingen voor kinderen, hun families en schoolgroepen. Wat is de stand van zaken? Hoe belangrijk vinden we deze bezoekers en waarom? Wat werkt goed en wat minder goed? En hoe definiëren we succes eigenlijk?

We hebben zes Nederlandse musea, inclusief het Tropenmuseum, geselecteerd en zij hebben hierover gegevens en achterliggende inzichten gedeeld. Na de uitwerking in een rapportage hebben we een afsluitende workshop georganiseerd met alle betrokkenen samen. Doel van het onderzoek en de workshop was een bijdrage leveren aan de heroriëntatie van het Tropenmuseum op de plek die kinderen, families en schoolgroepen in het museum innemen.

> tropenmuseum.nl 

januari - juni 2021

GESPREKSTRAINING WOMEN CONNECTED

Women Connected is het grootste podiumkunsten netwerk voor vrouwen in Rotterdam. In Rotterdam zijn zij met elkaar verbonden, delen verhalen en treden op in het theater om andere vrouwen te inspireren en motiveren. Door de coronamaatregelen kon er veel niet doorgaan maar de tijd is goed benut.

In een serie online workshops heb ik een team van vrouwen uit het netwerk getraind tot gespreksleiders. Dat betekent dat ze nagesprekken met het publiek bij voorstellingen kunnen doen, interviews afnemen voor filmpjes op sociale media of bij repetities gesprekken over lastige onderwerpen begeleiden.

>womenconnected.nl/

december 2020 - maart 2021

ONDERZOEK EDUCATIEF PROGRAMMA DE DERDE KAMER


De Derde Kamer is een interactief lesprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, tien jaar geleden gemaakt door de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in samenwerking met ProDemos.

Anno 2020 hebben de betrokkenen bij ProDemos en de Eerste Kamer behoefte aan een pas op de plaats en een vooruitblik en ik doe onderzoek om te kijken wat er nodig is om het aanbod toekomstproof te maken.

Het onderzoek bestaat uit onder andere een quickscan van de website en interviews met leerkrachten en leerlingen.
met advies van > annaelffers.nl

> derdekamer.nl/
> prodemos.nl
> eerstekamer.nl

jan 2019 - juni 2020

PRAKTIJKONDERZOEK ALLE RUIMTE

In de programma’s van Alle Ruimte gaan kinderen en jongeren aan de slag in de werkplaatsen van kunstenaars en vakmensen in de wijk Oud-Charlois in Rotterdam. De initiatiefnemers hebben de ambitie het project te laten groeien tot een blijvende factor in de wijk.
In januari 2019 startte Alle Ruimte met een pilot lessenserie voor twee klassen van een school en vier geluidskunstenaars uit de wijk.

Om deze pilot optimaal te benutten als leermoment, heb ik praktijkonderzoek gedaan in samenwerking met alle betrokkenen. Het doel was inzichtelijk te maken welke waarde het project creëert. Hiermee kon Alle Ruimte partners, scholen en financiers een onderbouwd voorstel doen voor vervolg en de aanpak verder aanscherpen.
Voor het nieuwe schooljaar ontwikkelt Alle Ruimte ook een project voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) waaraan opnieuw onderzoek gekoppeld wordt.

>alleruimte.org