sinds maart 2022

KUNST EN NATUUR VOOR SCHOLEN OP BUITENPLAATS BRIENENOORD

Op het Eiland van Brienenoord, met twee bruggetjes verbonden aan Rotterdam IJsselmonde, vind je de Buitenplaats Brienenoord. Projectruimte in een prachtig pand met veel buitenruimte en midden in de natuur. Er wordt gemaakt, gespeeld, gewerkt en nagedacht over de toekomst. Ik regel het kunsteducatieve programma voor het onderwijs en een Eilandatelier op zondagen.

> buitenplaatsbrienenoord.nl

februari - september 2022

TEAMTRAININGEN ‘COMMUNITY BUILDING’ VOOR WETENSCHAPSMUSEA


In opdracht van de VSC (de sectororganisatie voor wetenschapsmusea en science centers in Nederland) gaf ik een serie trainingen over ‘Community Building’ aan teams van vier verschillende musea. Hieraan vooraf ging een lezing van Anna Elffers over ‘Hoe maak ik een omgevingsanalyse’.

Met deze omgevingsanalyse als uitgangspunt gaven we daarna in de workshops in de musea met het team invulling aan de zin:

Als we een betekenisvolle relatie op kunnen bouwen met …… (deze gemeenschap), zijn we een meer relevante en duurzame organisatie.

Inzet was naar buiten gaan met een gericht plan om een begin te maken met een specifieke nieuwe groep, inclusief:
*keuze voor een groep vanuit missie van het museum, omgevingsanalyse, bestaande contacten en inhoudelijke mogelijkheden
*omschrijving van een specifieke groep waar het museum een relatie mee wil opbouwen
*een eerste lijst van mogelijk te benaderen contacten
*een checklist over hoe voer ik zo’n gesprek

>link naar een beeldverslag van de training

augustus 2021 - februari 2022

SOCRATISCHE GESPREKKEN IN HET ZEEUWS MUSEUM

Het Zeeuws Museum start in september 2021 met een vierjarig programma rond het thema eenzaamheid. Het museum neemt een maatschappelijk vraagstuk als uitgangspunt en zet het museum in voor de aanpak daarvan.
Ik ben gevraagd voor het ontwikkelen en uitvoeren van een serie socratische gesprekken met bezoekers in het museum over het thema eenzaamheid naar aanleiding van een kunstwerk uit de tentoonstelling.
Daarbij hecht het museum waarde aan het ontwikkelen van een open en kwetsbare houding, te beginnen bij het museum zelf.  Daarom nemen medewerkers en vrijwilligers deel aan de gesprekken en geef ik ook een training in het begeleiden van socratische gesprekken in het museum.

> zeeuwsmuseum.nl

maart - juni 2021

QUICKSCAN MUSEALE OPSTELLINGEN VOOR KINDEREN

Het Tropenmuseum in Amsterdam (onderdeel van het Nationaal Museum voor Wereldculturen) had al in 1975 als eerste museum in Nederland een speciaal deel voor kinderen: het Tropenmuseum Junior. Sindsdien heeft het aanbod voor kinderen zich in de museumwereld in Nederland, en daarbuiten, enorm ontwikkeld.

In opdracht van het Tropenmuseum heb ik samen met Anna Elffers een quickscan gemaakt van de kennis die er in de Nederlandse museumsector anno 2021 is opgedaan over museale opstellingen voor kinderen, hun families en schoolgroepen. Wat is de stand van zaken? Hoe belangrijk vinden we deze bezoekers en waarom? Wat werkt goed en wat minder goed? En hoe definiëren we succes eigenlijk?

We hebben zes Nederlandse musea, inclusief het Tropenmuseum, geselecteerd en zij hebben hierover gegevens en achterliggende inzichten gedeeld. Na de uitwerking in een rapportage hebben we een afsluitende workshop georganiseerd met alle betrokkenen samen. Doel van het onderzoek en de workshop was een bijdrage leveren aan de heroriëntatie van het Tropenmuseum op de plek die kinderen, families en schoolgroepen in het museum innemen.

> tropenmuseum.nl