januari - juni 2021

GESPREKSTRAINING WOMEN CONNECTED

Women Connected is het grootste podiumkunsten netwerk voor vrouwen in Rotterdam. In Rotterdam zijn zij met elkaar verbonden, delen verhalen en treden op in het theater om andere vrouwen te inspireren en motiveren. Door de coronamaatregelen kon er veel niet doorgaan maar de tijd is goed benut.

In een serie online workshops heb ik een team van vrouwen uit het netwerk getraind tot gespreksleiders. Dat betekent dat ze nagesprekken met het publiek bij voorstellingen kunnen doen, interviews afnemen voor filmpjes op sociale media of bij repetities gesprekken over lastige onderwerpen begeleiden.

>womenconnected.nl/

december 2020 - maart 2021

ONDERZOEK EDUCATIEF PROGRAMMA DE DERDE KAMER


De Derde Kamer is een interactief lesprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, tien jaar geleden gemaakt door de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in samenwerking met ProDemos.

Anno 2020 hebben de betrokkenen bij ProDemos en de Eerste Kamer behoefte aan een pas op de plaats en een vooruitblik en ik doe onderzoek om te kijken wat er nodig is om het aanbod toekomstproof te maken.

Het onderzoek bestaat uit onder andere een quickscan van de website en interviews met leerkrachten en leerlingen.
met advies van > annaelffers.nl

> derdekamer.nl/
> prodemos.nl
> eerstekamer.nl

jan 2019 - juni 2020

PRAKTIJKONDERZOEK ALLE RUIMTE

In de programma’s van Alle Ruimte gaan kinderen en jongeren aan de slag in de werkplaatsen van kunstenaars en vakmensen in de wijk Oud-Charlois in Rotterdam. De initiatiefnemers hebben de ambitie het project te laten groeien tot een blijvende factor in de wijk.
In januari 2019 startte Alle Ruimte met een pilot lessenserie voor twee klassen van een school en vier geluidskunstenaars uit de wijk.

Om deze pilot optimaal te benutten als leermoment, heb ik praktijkonderzoek gedaan in samenwerking met alle betrokkenen. Het doel was inzichtelijk te maken welke waarde het project creëert. Hiermee kon Alle Ruimte partners, scholen en financiers een onderbouwd voorstel doen voor vervolg en de aanpak verder aanscherpen.
Voor het nieuwe schooljaar ontwikkelt Alle Ruimte ook een project voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) waaraan opnieuw onderzoek gekoppeld wordt.

>alleruimte.org

september 2019 - december 2020

MONITORING KUNSTKABELPROJECTEN KCR

Met de Kunstkabel wil het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) duurzame samenwerking tussen scholen en culturele instellingen/initiatieven uit de buurt van de school stimuleren. Er worden jaarlijks initiatiefnemers geselecteerd die hun project uit mogen voeren. De effecten van projecten worden gemonitord door de projectleiders, leerkrachten/docenten van de school. Zij verzamelen zelf systematisch op verschillende momenten gedurende het project informatie over wat er met de leerlingen en de samenwerkingspartners gebeurt.

Voor het KCR bied ik hierbij begeleiding in de vorm van bijeenkomsten voor de betrokkenen met als onderwerp:
Hoe monitor ik de effecten van mijn project?

>Kunstkabel KCR

2020

EILANDTEKENCLUB5+

“Er was een kind dat wilde tekenen. Haar moeder vroeg aan haar vrienden of iemand een tekenclub wist. Toen besloten ze het zelf te organiseren. Zo is het begonnen.”

Op de Buitenplaats Brienenoord organiseeden we (Rineke Kraaij, Sander Zweerts de Jong en ik) lessen van Rotterdamse kunstenaars voor kinderen die van tekenen houden. Maandelijks op de zondagmiddag.

> Buitenplaatsbrienenoord.nl