jan 2019 - juni 2020

PRAKTIJKONDERZOEK ALLE RUIMTE

In de programma’s van Alle Ruimte gaan kinderen en jongeren aan de slag in de werkplaatsen van kunstenaars en vakmensen in de wijk Oud-Charlois in Rotterdam. De initiatiefnemers hebben de ambitie het project te laten groeien tot een blijvende factor in de wijk.
In januari 2019 startte Alle Ruimte met een pilot lessenserie voor twee klassen van een school en vier geluidskunstenaars uit de wijk.

Om deze pilot optimaal te benutten als leermoment, heb ik praktijkonderzoek gedaan in samenwerking met alle betrokkenen. Het doel was inzichtelijk te maken welke waarde het project creëert. Hiermee kon Alle Ruimte partners, scholen en financiers een onderbouwd voorstel doen voor vervolg en de aanpak verder aanscherpen.
Voor het nieuwe schooljaar ontwikkelt Alle Ruimte ook een project voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) waaraan opnieuw onderzoek gekoppeld wordt.

>alleruimte.org

sep 2019 - dec 2020

MONITORING KUNSTKABELPROJECTEN KCR

Met de Kunstkabel wil het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) duurzame samenwerking tussen scholen en culturele instellingen/initiatieven uit de buurt van de school stimuleren. Er worden jaarlijks initiatiefnemers geselecteerd die hun project uit mogen voeren. De effecten van projecten worden gemonitord door de projectleiders, leerkrachten/docenten van de school. Zij verzamelen zelf systematisch op verschillende momenten gedurende het project informatie over wat er met de leerlingen en de samenwerkingspartners gebeurt.

Voor het KCR bied ik hierbij begeleiding in de vorm van bijeenkomsten voor de betrokkenen met als onderwerp:
Hoe monitor ik de effecten van mijn project?

>Kunstkabel KCR

februari - augustus 2020

EILANDTEKENCLUB5+

“Er was een kind dat wilde tekenen. Haar moeder vroeg aan haar vrienden of iemand een tekenclub wist. Toen besloten ze het zelf te organiseren. Zo is het begonnen.”
Op de Buitenplaats Brienenoord organiseren we (Rineke Kraaij, Sander Zweerts de Jong en ik) lessen van Rotterdamse kunstenaars voor kinderen die van tekenen houden. Maandelijks op de zondagmiddag, zodra het weer kan, gaan we door!
sinds 2013

HAPPY GO LUCKY INTERVISIE

Onder de noemer Happy Go Lucky organiseren Rineke Kraaij, Francy Derks en ik intervisieavonden voor Rotterdamse vrouwen. Vrouwen met en zonder werk, hoogopgeleid en laaggeschoold, jonge starters en ervaren krachten, actieve vrijwilligers en zzp-ers delen netwerk, kennis en levenswijsheid.
Inzet van de Happy Go Lucky avonden is dat iedereen wijzer en gelukkiger naar huis gaat.

Jaarlijks organiseren we verschillende series van intervisieavonden op bijzondere lokaties in de stad.

Nieuws, data en meer informatie:
>facebook: happy go lucky intervisie

>happygolucky.online

In samenwerking met Rineke Kraaij en Francy Derks:

>www.kantoorkraaij.nl / www.francyderks.nl

sinds september 2017

TEKENCLUB88A

Omdat tekenen een basale behoefte is en we het meer zouden moeten doen heb ik een tekenclub opgezet. Twee keer per maand geeft een andere (Rotterdamse) kunstenaar les aan een wisselende groep tekenaars naar aanleiding van eigen werk in de Graaf Florisstraat 88A.

Intussen zijn er tientallen langsgeweest, in Covid19-tijd ook online. Met onder andere:

>Johan Kleinjan

>Marina Antinova

>Matthijs van Zessen

>Kuin Heuff