februari - september 2022

TEAMTRAININGEN ‘COMMUNITY BUILDING’ VOOR WETENSCHAPSMUSEA


In opdracht van de VSC (de sectororganisatie voor wetenschapsmusea en science centers in Nederland) gaf ik een serie trainingen over ‘Community Building’ aan teams van vier verschillende musea. Hieraan vooraf ging een lezing van Anna Elffers over ‘Hoe maak ik een omgevingsanalyse’.

Met deze omgevingsanalyse als uitgangspunt gaven we daarna in de workshops in de musea met het team invulling aan de zin:

Als we een betekenisvolle relatie op kunnen bouwen met …… (deze gemeenschap), zijn we een meer relevante en duurzame organisatie.

Inzet was naar buiten gaan met een gericht plan om een begin te maken met een specifieke nieuwe groep, inclusief:
*keuze voor een groep vanuit missie van het museum, omgevingsanalyse, bestaande contacten en inhoudelijke mogelijkheden
*omschrijving van een specifieke groep waar het museum een relatie mee wil opbouwen
*een eerste lijst van mogelijk te benaderen contacten
*een checklist over hoe voer ik zo’n gesprek

>link naar een beeldverslag van de training