maart - juni 2021

QUICKSCAN MUSEALE OPSTELLINGEN VOOR KINDEREN

Het Tropenmuseum in Amsterdam (onderdeel van het Nationaal Museum voor Wereldculturen) had al in 1975 als eerste museum in Nederland een speciaal deel voor kinderen: het Tropenmuseum Junior. Sindsdien heeft het aanbod voor kinderen zich in de museumwereld in Nederland, en daarbuiten, enorm ontwikkeld.

In opdracht van het Tropenmuseum heb ik samen met Anna Elffers een quickscan gemaakt van de kennis die er in de Nederlandse museumsector anno 2021 is opgedaan over museale opstellingen voor kinderen, hun families en schoolgroepen. Wat is de stand van zaken? Hoe belangrijk vinden we deze bezoekers en waarom? Wat werkt goed en wat minder goed? En hoe definiëren we succes eigenlijk?

We hebben zes Nederlandse musea, inclusief het Tropenmuseum, geselecteerd en zij hebben hierover gegevens en achterliggende inzichten gedeeld. Na de uitwerking in een rapportage hebben we een afsluitende workshop georganiseerd met alle betrokkenen samen. Doel van het onderzoek en de workshop was een bijdrage leveren aan de heroriëntatie van het Tropenmuseum op de plek die kinderen, families en schoolgroepen in het museum innemen.

> tropenmuseum.nl