december 2020 - maart 2021

ONDERZOEK EDUCATIEF PROGRAMMA DE DERDE KAMER


De Derde Kamer is een interactief lesprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, tien jaar geleden gemaakt door de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in samenwerking met ProDemos.

Anno 2020 hebben de betrokkenen bij ProDemos en de Eerste Kamer behoefte aan een pas op de plaats en een vooruitblik en ik doe onderzoek om te kijken wat er nodig is om het aanbod toekomstproof te maken.

Het onderzoek bestaat uit onder andere een quickscan van de website en interviews met leerkrachten en leerlingen.
met advies van > annaelffers.nl

> derdekamer.nl/
> prodemos.nl
> eerstekamer.nl