jan 2019 - juni 2020

PRAKTIJKONDERZOEK ALLE RUIMTE

In de programma’s van Alle Ruimte gaan kinderen en jongeren aan de slag in de werkplaatsen van kunstenaars en vakmensen in de wijk Oud-Charlois in Rotterdam. De initiatiefnemers hebben de ambitie het project te laten groeien tot een blijvende factor in de wijk.
In januari 2019 startte Alle Ruimte met een pilot lessenserie voor twee klassen van een school en vier geluidskunstenaars uit de wijk.

Om deze pilot optimaal te benutten als leermoment, heb ik praktijkonderzoek gedaan in samenwerking met alle betrokkenen. Het doel was inzichtelijk te maken welke waarde het project creëert. Hiermee kon Alle Ruimte partners, scholen en financiers een onderbouwd voorstel doen voor vervolg en de aanpak verder aanscherpen.
Voor het nieuwe schooljaar ontwikkelt Alle Ruimte ook een project voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) waaraan opnieuw onderzoek gekoppeld wordt.

>alleruimte.org