september 2019 - december 2020

MONITORING KUNSTKABELPROJECTEN KCR

Met de Kunstkabel wil het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) duurzame samenwerking tussen scholen en culturele instellingen/initiatieven uit de buurt van de school stimuleren. Er worden jaarlijks initiatiefnemers geselecteerd die hun project uit mogen voeren. De effecten van projecten worden gemonitord door de projectleiders, leerkrachten/docenten van de school. Zij verzamelen zelf systematisch op verschillende momenten gedurende het project informatie over wat er met de leerlingen en de samenwerkingspartners gebeurt.

Voor het KCR bied ik hierbij begeleiding in de vorm van bijeenkomsten voor de betrokkenen met als onderwerp:
Hoe monitor ik de effecten van mijn project?

>Kunstkabel KCR