2011-2013

DOCENT WILLEM DE KOONING ACADEMIE

Invaldocent op de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, oa. vakdidactiek, stagebegeleiding, Beeldend Kunstenaars in de Klas, intervisie.

> www.wdka.nl