januari - mei 2011

AMATEURKUNST IN HET MUSEUM

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

De Provincie Gelderland wil een pilot opzetten waarbij een museum zicht verbindt met een nieuwe doelgroep. In dit geval het Kröller-Müller Museum met amateurkunstenaars.

Mijn taak: Ontwikkelen van een project gericht op amateurkunstenaars in samenwerking met het Kröller-Müller Museum. Schrijven van het projectplan en opstellen begroting.

 

> www.kmm.nl