januari - juli 2008

CONCEPT EN PROJECTLEIDING BEELDENDE KUNST & EDUCATIE OP OEROL

In 2008 werd een pilot gestart met beeldende kunst in het programma van Oerol door in samenwerking en co-financiering met enkele grote Centra voor Beeldende Kunst een aantal kunstenaars uit te nodigen om nieuw werk te maken op het eiland.

Mijn taak: Maken van een projectplan met financieringsplan voor een hoogwaardig en laagdrempelig beeldende kunstprogramma met daaraan gekoppeld een educatief programma. Als projectcoördinator was ik vervolgens ook verantwoordelijk voor de uitvoering in samenwerking met de betrokken kunstenaars.

> www.oerol.nl